Service – Faldsikring

Faldsikring gør hverdagen mere sikker, når man har arbejdsopgaver på taget af en bygning ifm. vedligehold eller reparation. Men udstyret skal løbende serviceres – både for jeres egen og jeres håndværkeres sikkerheds skyld, samt fordi at Arbejdstilsynet kræver det i henhold til At-vejledning D.5.5-3.

Climatic har indgående kendskab og mange års erfaring med faldsikringssystemer, og vores specialister er sagkyndige i servicering af udstyr fra alle de mest anvendte fabrikater / systemer i Danmark. Vi tilbyder lovpligtigt 12-måneders eftersyn af faste systemer med tilhørende personligt udstyr som seler, ankerstroppe etc. Vi kan tilmed udføre eftersyn af jeres faldtaljer/faldblokke, og I bestemmer helt selv, om vi skal komme ud på stedet og udføre eftersynet, eller om I foretrækker at sende faldtaljerne ind til os.

Læs mere her: Eftersyn af faldtaljer/-blokke, seler, stropper m.m.

Mange ser omkostninger til service og vedligeholdelse som en nødvendig lovpligtig omkostning. Men eftersyn af faldsikringsudstyr af en kompetent person er nødvendigt – mindst én gang hver 12. måned – og dette efter leverandørens anbefalinger. Dette varierer for hvert enkelt faldsikringssystem, dog vil eftersynet typisk indebære kontrol af wirens og endefæsters tilstand, korrekt antal krymp, opspændingsindikators opspænding, sikringssplitters tilstedeværelse m.m.

Det svage led i hele kæden, når vi taler om anvendelse af faldsikringsudstyr, er brugeren. Langt de fleste seler, liner og andet udstyr, som vi kasserer, skulle aldrig været indsendt for inspektion men allerede taget ud af brug af dem, som anvender det til dagligt. Det betyder at egenkontrol af udstyr mange gange bliver overset med det resultat, at der dagligt anvendes udstyr, som muligvis ville fejle, hvis det ville blive udsat for et fald.

En rapport, som udkom for nogle år siden, viste – da man testede ca. 20 faldtaljer, som var taget direkte ud af drift – at 50 % af dem fejlede. Af lidt forskellige årsager, men fælles for dem alle sammen var, at servicen af udstyret ikke var overholdt.

Faldsikrings udstyr bliver ofte brugt i en arbejdsproces eller i en omgivelse, som betyder, at servicen kan være svær at overholde. Vi er af den holdning, at det aldrig må betyde, at servicen dermed bliver udskudt eller overset.

Vi udfører derfor inspektion af faldsikringsudstyr any time – any where. Hvert år er vores personale rundt omkring i verden for at sikre, at udstyret er forsvarligt at anvende.

Lad os udarbejde et tilbud på en serviceaftale, der er tilpasset jeres anlæg og udstyr.