Service – ABV Brandventilation og Røgudluftning

I henhold til Beredskabsstyrelsens – Vejledning nr. 17 om termisk brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen – skal der udføres en funktionskontrol af anlægget en gang om året (afsnit 15.3 Funktionskontrol).

Kontrollen skal foretages af en sagkyndig person (f.eks. leverandøren), der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til brandventilationens og røgudluftningens opbygning, funktion og virkemåde. Den eller de personer, der foretager kontrollen, skal kende indholdet af leverandørens kontrol- og vedligeholdelsesvejledning.

En serviceaftale med Climatic giver jer et årligt forebyggende og lovpligtig serviceeftersyn, funktionskontrol, afhjælpning af fejl og mangler samt udfærdigelse af attest til Beredskabet.

Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud på en serviceaftale, der er tilpasset jeres anlæg og udstyr.

Climatic A/S er godkendt til projektering, installation, service og vedligehold af termiske brandventilationsanlæg i henhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinje 001 (retningslinje 027).

Climatic A/S’ DBI godkendelses nr. er 027T.034 og kan downloades her.