Røgudluftning

Røgudluftning etableres af hensyn til redningsberedskabets indsatsmulighed ved en brand, samt til udluftning efter en brand.

Til et røgudluftnings anlæg stilles der ikke krav om type testede røgudluftningsåbninger. Her kan man nøjes med at bruge vinduer og aktuatorer der hver især er CE mærkede og som overholder EN 12101-2.

Erstatningsluft tilføres manuelt ved at åbne døre og vinduer i nederste etage til det fri.

Anlægget skal kunne aktiveres af redningsberedskabet når de ankommer til brandstedet (placering aftales med redningsberedskabet)

Climatic A/S udfører både nye installationer og service på alle slags termiske røgudluftningsanlæg  med vores egne erfarne teknikere.

På billedet ses en principskitse af brandventilation.

Læs mere om Brandteknisk vejledning nr. 27 hos DBI her.

Climatic A/S er godkendt til projektering, installation, service og vedligehold af termiske brandventilationsanlæg i henhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinje 001 (retningslinje 027).

Climatic A/S’ DBI godkendelses nr. er 027T.034 og kan downloades her.