Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Climatic har leveret og monteret et faldsikring wiresystem på ca. 45 meter på en ny tilbygning, så den løbende vedligeholdelse på taget, tømning af tagbrønde etc. kunne udføres forsvarligt, sikkert og i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Wiresystemet er monteret efter, at tagdækkerarbejdet var afsluttet. Wiresystemets stolpefødder er således monteret oppefra og boret ned igennem tagdækningen og fastgjort mekanisk til tagets underliggende konstruktion – i dette tilfælde træ, men det kunne lige så godt have været på beton eller ståltrapez.

Stolpefødderne er til sidst gjort helt vandtætte med inddækninger af tagpap brændt op ad og rundt om stolpefødderne.

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse.