Kvalitet siden 1973

Vi arbejder med sikkerhed i og udenpå din bygning! – og vi mener det, når vi siger, at vi kæmper for at gøre vores kunders hverdag lettere, sundere og mere sikker.

Lettere, fordi vi får dine vinduer til at åbne og lukke automatisk. Lettere, fordi at vedligeholdelse af moderne bygningers facader kan være svært – men ikke når man har adkomst udstyr fra os.

Sundere, fordi naturlig ventilation bringer frisk luft ind i bygningen, giver ny ilt til hjernen og sikrer et godt indeklima.

Mere sikker, fordi vores løsninger til brandventilation og røgudluftning redder liv i tilfælde af brand. Mere sikker, fordi vores faldsikrings udstyr forhindrer potentielt skæbnesvangre fald fra højder fx ved arbejde på taget af bygningen. Og mere sikker, fordi vores adkomst udstyr gør dig i stand til frit at arbejde på bygningens facader med hænderne fri og beskyttet mod nedstyrtning i den lille gondol/kurv, som du befinder dig i.

Kvalitet, pålidelighed og kundetilpassede løsninger er nogle af de egenskaber, som Climatic er kendt for blandt kunder og samarbejdspartnere.

Lettere, sundere og mere sikker! Det er noget, der driver os hver dag, og har gjort det siden vi blev grundlagt i 1973.

Vores historie

Climatic A/S blev grundlagt i 1973 af smedemester Poul H. Jensen, under navnet PHJ Glas & Klima.

Grundlaget for virksomhedens mangeårige eksistens er et ufravigeligt krav om kvalitet kombineret med en innovativ holdning til løsning af de miljø og klimamæssige forhold der opstår ved anvendelse af moderne bygnings konstruktioner, herunder især glasoverdækninger og facader.

Virksomhedens medarbejdere er i dag erfarne specialister inden for de forskellige fagområder, og der lægges til stadighed vægt på traditionelle håndværksmæssige dyder.

Fra oprindeligt at henvende sig til erhvervsgartnere i Skandinavien, anvendes virksomhedens produkter nu udelukkende i moderne kontor, industri og institutions byggeri.

Climatic har udviklet en del produkter og software programmer specielt til styring af naturlig ventilation. En del af disse produkter bliver produceret i fjernøsten, men Climatic råder også selv over elektronik og maskinværksted.

I Danmark har Climatic forhandling af en række kvalitetsprodukter, fra europæiske producenter, som også anvendes i virksomhedens produktion.

Climatic A/S har siden maj 2016 været ejet af virksomhedens direktør Rasmus Plougmann (44%) og tekniske chef Jens Nielsen (17%) samt Anja og Poul Plougmann (39%).