Naturlig Ventilation

Naturlig ventilation anvender de naturlige termiske luftstrømme i bygningen til at udskifte luften og ændre indeklima. Med Climatic’s avancerede styresystem vil det være muligt at kontrollere luftudskift gennem vinduerne. Dermed opnår man en særdeles energivenlig måde at ventilere på, hvilket kommer både miljøet og driftsøkonomien af bygningen til gode.

Climatic’s avancerede styresystem anvender vinduesautomatik til at styre luftstrømmene i bygningen og der måles på forskellige ude og indeklima parameter så som data fra en vejrstation kombineret med temperatur, fugtighed og CO2 indholdet i rummet. Hvis det er nødvendigt kan naturlig ventilation kombineres med mekanisk ventilation og danne hybridventilation. Eller man kan anvende mekanisk solafskærmning for at reducere solens opvarmning af rummet. 

Da systemet er automatisk sker justeringen døgnet rundt og systemet kan anvendes til natkøling i sommerperioden.

Naturlig ventilation kan ligeledes indgå som en del af automatisk brandventilation (ABV-anlæg) og i forbindelse med røgudluftningssystemer.

Der eksistere forskellige kombinationsmuligheder, og systemet kan anvendes ved nybyggeri og renovering. Det kan altid betale sig at kontakte Climatic. Vi hjælper gerne med valg af løsninger til din specifikke ventilations opgave.