Naturlig Ventilation Komponenter


Ved hjælp af naturlig ventilation, er det muligt at regulere en bygnings indeklima.

Styresystemerne fra WindowMaster gør det muligt at udnytte de naturlige drivkræfter, som blandt andet skabes af forskellen mellem ude og inde temperaturen, den termiske opdrift i bygningen samt vindforholdene omkring bygningen.