Som ABV certificeret virksomhed er det en festdag for os i Climatic A/S, hver gang vi kan færdigmelde et nyt ABV anlæg og få det godkendt af akkrediteret 3.-parts inspektionsvirksomhed. ABV står for Automatisk Brand Ventilation, og det sørger for at udlufte røg og varme i tilfælde af brand, så personsikkerheden øges, bygningsdele ikke påvirkes kritisk samt hindring af brandudbredelsen.

I går var således endnu en festdag, da vi og Equinor Refinery i Kalundborg fik DBI’s godkendelse for nyt ABV anlæg i Kedelhal 1 og 2.

Kæmpe tak til teamet hos Equinor Refinery for deres ambitiøse og seriøse arbejde med at sikre højest mulige brandsikkerhedsniveau på deres site i Kalundborg!

Anlægget består af følgende:

Hal 1
Brandventilationsvinduer: 6 stk. automatisk styret vinduer i kip i tag
Erstatningsluft: 1 stk. automatisk styret port (i facade hal 1)
Erstatningsluft: luftspalte (i facade hal2)
Røgdetektorer i kip
Brandtryk placeret indvendigt ved adgangsvej for redningsberedskab
Flash placeret udvendigt på bygning (fælles for hal 1 og hal 2)

Hal 2
Brandventilationsvinduer: 24 stk. automatisk styret Vinduer i kip i tag
Erstatningsluft: 1 stk. automatisk styret port (i facade hal 1)
Erstatningsluft: luftspalte (i facade hal2)
Røgdetektorer i kip
Brandtryk placeret indvendigt ved adgangsvej for redningsberedskab
Flash placeret udvendigt på bygning (fælles for hal 1 og hal 2)

Flg. komponenter er anvendt.

  • 6 stk. Mercor Prolight DVP/DVPS med vind deflektor
  • 24 stk. Vitral A98 rooflight
  • 1 stk. ABV Central Type GEZE MBZ300N48A
  • 1 stk. ABV Central Type GEZE MBZ300N72A
  • 2 stk. GEZE Brandtryk type FT4.
  • 6 stk. GEZE Røgdetektorer type RM 1003
  • 1 stk. Flash type Pfannenberg
  • 1 stk. Lindab R050 Brand UPS portstyring