,

Climatic A/S er nu DBI godkendt installatør af brandsikringsanlæg

En DBI-godkendelse som installatør af et brandsikringsanlæg sikrer, at Climatic A/S er kompetent til at projektere, installere, servicere og vedligeholde de brandsikringsanlæg, virksomheden er godkendt til.

Climatic A/S’ godkendelse gælder for Termisk Brandventilation også kaldet ABV-T.

Med godkendelsen sikres et ensartet mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæggene, så man reducerer skader og uønskede alarmer.

For at blive godkendt til installation af enten ABA, AVS, ABV, AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal mindst én person i virksomheden til stadighed være certificeret til den godkendte anlægstype.
Virksomheden skal samtidig have et kvalitetsstyringssystem, der kontrolleres af en uvildig 3.-part mindst 1 gang om året. Både den certificerede person og virksomheden skal hver for sig en gang om året indsende oplysninger til DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). På den måde dokumenteres det, at både den certificerede person og virksomheden opretholder aktivitet, viden og kompetence indenfor anlægstypen.

Retningslinje 001 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Climatic A/S er registreret installationsfirma med godkendelsesnummer 027T.034 og vores certifikat kan downloades her.