En DBI-godkendelse som installatør af et brandsikringsanlæg sikrer, at Climatic A/S er kompetent til at projektere, installere, servicere og vedligeholde de brandsikringsanlæg, virksomheden er godkendt til.

Climatic A/S’ godkendelse gælder for Termisk Brandventilation også kaldet ABV-T.

Med godkendelsen sikres et ensartet mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæggene, så man reducerer skader og uønskede alarmer.

For at blive godkendt til installation af enten ABA, AVS, ABV, AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal mindst én person i virksomheden til stadighed være certificeret til den godkendte anlægstype.
Virksomheden skal samtidig have et kvalitetsstyringssystem, der kontrolleres af en uvildig 3.-part mindst 1 gang om året. Både den certificerede person og virksomheden skal hver for sig en gang om året indsende oplysninger til DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). På den måde dokumenteres det, at både den certificerede person og virksomheden opretholder aktivitet, viden og kompetence indenfor anlægstypen.

Retningslinje 001 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Climatic A/S er registreret installationsfirma med godkendelsesnummer 027T.034 og vores certifikat kan downloades her.

Vi er glade og stolte over, at HOFOR har valgt os til renovering af eksisterende ABV anlæg (røgudluftning) på Amagerværket. Vores specialiserede teknikere Jeff og Christian er startet på montagen her til morgen, og projektet består af udskiftning af centraler og vinduesmotorer i diverse trappeopgange, en lagerhal, en fjernvarmecentral m.m. Vi monterer 24V vinduesmotorer i 750 mm og 800 mm slaglængder (spindel- såvel som kædemotorer) godkendt til røgudluftning, og vinduer/kupler/lemme er såvel top- som bundhængte.

Foruden montage og idriftsætning, så udarbejder vores projektleder Alex hele el-dokumentationen på projektet.

Kort sagt et spændende projekt, som vi glæder os til at aflevere til HOFOR, så den lovpligtige røgudluftning vedbliver med at være funktionsdygtig, og brandsikkerheden i disse områder på Amagerværket er fremtidssikret mange år endnu.

CLIMATIC A/S (grundlagt i 1973) har mange års erfaring med naturlig ventilation. Vi er specialister indenfor området og har derfor aftaler om forhandling af en lang række europæiske kvalitetsmærker af vinduesmotorer, som passer til moderne kontorer, skoler samt industri- og institutionsbyggeri m.m.

Vi er typisk lagerførende på vinduesmotorer fra følgende producenter:

  • GEZE
  • Mingardi
  • TOPP
  • UCS

Vi forhandler kædemotorer, spindelmotorer og/eller tandstangsmotorer. Slaglængder findes i mange varianter men ligger typisk fra 200 mm og op til 1000 mm. Motorerne kører enten på 24V eller 230V og der er desuden mulighed for at kombinere vinduesmoterer til røgudluftning og brandventilation med komfortventilationen.

Gå ind her og læs mere om de vinduesmotorer, som vi forhandler, eller ring til os på +45 5657 9600.

Det kan altid betale sig at kontakte CLIMATIC A/S. Vi sidder klar til at hjælpe med valg af løsninger til din specifikke ventilations opgave.