ABV Komponenter


Brandventilation iht. EN 12101-2. (ABV anlæg). Et sådant anlæg kan benyttes til følgende formål.

At øge personsikkerheden. Anlægget skal udformes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, for det konkrete anlæg.

At hindre brandudbredelse fra et røglag. Redningsberedskabet kan lukke varme ud, for at undgå overtænding, inden de trænger ind og udfører slukningsarbejdet.

At sikre at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Det vil sige bygningsdele bevarer sin bæreevne, selvom der er brand i rummet.

Et naturligt (termisk) brandventilations anlæg, består af nogle vinduer eller lemme, som er placeret i taget eller facaden. Samt nogle vinduer eller døre der fungere som erstatnings luft åbninger.
Der skal minimum være det samme aerodynamiske areal til erstatningsluft, som der er til brandventilationen.
Princip skitse af brandventilation.