Brand og Røg Komponenter

Brandventilation iht. EN 12101-2. (ABV anlæg). Et sådant anlæg kan benyttes til følgende formål.

At øge personsikkerheden. Anlægget skal udformes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, for det konkrete anlæg.

At hindre brandudbredelse fra et røglag. Redningsberedskabet kan lukke varme ud, for at undgå overtænding, inden de trænger ind og udfører slukningsarbejdet.

At sikre at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Det vil sige bygningsdele bevarer sin bæreevne, selvom der er brand i rummet.

Et naturligt (termisk) brandventilations anlæg, består af nogle vinduer eller lemme, som er placeret i taget eller facaden. Samt nogle vinduer eller døre der fungere som erstatnings luft åbninger.
Der skal minimum være det samme aerodynamiske areal til erstatningsluft, som der er til brandventilationen.
Princip skitse af brandventilation.

BRANDVENT MOTORER

E 3000 24VDC SPINDELMOTOR Spindeldrev som solo, eller synkronløsning til tunge løft.

E1500 SPINDELDREV Kan leveres som solo eller tandemløsning til særligt tunge og brede fvinduer

E250 SPINDELDREV Kompakt spindeldrev til top-, bund- og sidehængte vinduer, samt udadgående tagopluk i henhold til DS/EN 12101-2 (SHEV).

E740 KÆDEMOTOR Kædemotor til brandventilation Testet med WICONA, SCHUCO, mfl. profilsystemer

KM 35 EN TD KÆDEMOTOR TANDEM Kædemotor tandem til brandventilation Testet med WICONA profilsystem

KM 35 EN TD VH KÆDEMOTOR TANDEM Kædemotor med låsemotor til brandventilation Testet med WICONA profilsystem

KM 35 KÆDEMOTOR EN – SOLO Kædemotor med låsemotor til brandventilation Testet med WICONA profilsystem

KM 35 KÆDEMOTOR EN VH – SOLO Kædemotor med låsemotor til brandventilation Testet med WICONA profilsystem

Se teknisk data

SM 1200 EN -SPINDELMOTOR – EN12101-2 Spindelmotor til brand- røg og komfortventilation testet med WICONA profilsystem

SM1200 EN TD SPINDELMOTOR EN12101-2 Spindelmotor tandem 2X1200N, 500/800mm åbning. til brand-røg og komfortventilation testet med WICONA profilsystem

Se teknisk data

BRANDVENT KOMPONENTER

RWA-BUSCENTRAL MBZ 300 Er vores modulbaserede nødstrømcentral til brandventilation og røgudluftningsanlæg. MBZ300 sørger for forsyning, koordinering og overvågning af alle tilsluttede åbnesystemer og komponenter. Systemet garanterer højeste sikkerhed sammen med en uforlignelig betjenings- og servicekomfort.

RWA-THZ Vores THZ central er specielt velegnet til røgudluftning i trappeopgange. Den sørger for forsyning, koordinering og overvågning af alle tilsluttede komponenter. THZ centralen kan leveres i forskellige RAL farver, og med indbygget Brand og komforttryk, således der kan opnås komfortventilation.

Se teknisk data

RWA-NØDSTRØMCENTRAL E260 N Sikrer forbindelse til alle komponenter, styrer, overvåger og forsyner dem med strøm. I tilfælde af brand udløses alarmen af røgmeldere, udløsertryk eller ekstern alarmgiver (ABA). Ved udløsning af alarm, åbnes eller lukkes RWA-åbninger alt efter centralens konfiguration.

RWA-TRYK FT4 : Udløsertryk til manuel aktivering af alarm

RØGUDLUFT MOTORER

E 3000 24VDC SPINDELMOTOR Spindeldrev som solo, eller synkronløsning til tunge løft.

KM 35 EN TD VH KÆDEMOTOR TANDEM Kædemotor med låsemotor til brandventilation Testet med WICONA profilsystem

QUASAR S KÆDEMOTOR Vinduesåbner til enkeltvindue, kædemotor

QUASAR-L KÆDEMOTOR Vinduesåbner til enkeltvindue, kædemotor

RWA K600 ARMDREV Armdrev til åbning af døre og vinduer for erstatningsluft og komfortventilation.

S1 TANDSTANGSMOTOR Vinduesåbnere til enkeltvinduer

Se teknisk data

SM1200 EN TD SPINDELMOTOR EN12101-2 Spindelmotor tandem 2X1200N, 500/800mm åbning. til brand-røg og komfortventilation testet med WICONA profilsystem

SUPERMASTER KÆDEMOTOR Vinduesmotor til enkeltvindue, kædemotor

Se teknisk data

TWIN QUASAR S KÆDEMOTOR Vinduesåbner til enkeltvindue, kædemotor

UCS S1 TANDSTANGSMOTOR Vinduesåbnere til enkeltvinduer

VEGA-S KÆDEMOTOR Vega-S 230/24V 300mm slaglængde

RØGUDLUFT KOMPONENTER

EFC 4A CENTRAL RØGUDLUFTNING & KOMFORTVENTILATION Central for røgudluftning og komfortventilation

EFC BRANDTRYK OG RØGMELDER Brandtryk og røgmelder