Climatic A/S og Scanunit Danmark A/S har indgået aftale om, at Scanunits faldsikringsaktiviteter overdrages til Climatic. Aftalen omfatter i alt 5 medarbejdere, udstyr, lager, certifikater m.m. Overdragelsen har fundet sted.

Aftalen er kommet i stand på baggrund af svenskejede Scanunits ønske om at fokusere på sin kerneforretning indenfor skibsfart (inspektion, service og reparation af bl.a. løftegrej, redningsudstyr m.m.). Samtidig ønsker Ringsted-baserede Climatic at styrke sin allerede etablerede faldsikringsforretning.

CEO for Scanunit AB, Kristian Berg udtaler: ”Med denne aftale har jeg en stærk fornemmelse af, at Scanunits team i Brøndby (faldsikringsaktiviteterne) vil få en rigtig god fremtid. Det glæder mig. ”

Area Manager Stephan Visser uddyber: ”Jeg har været ca. 25 år i branchen, og jeg oplever, at markedet ændrer sig betydeligt i disse år. Jeg ser frem til de nye muligheder, som Climatics ejerskab åbner, alt imens vi udvikler eksisterende samarbejder til fordel for vores mange nuværende kunder. En samling af disse to virksomheder betyder at vi kan vise markedet hvad vi mener med at sikre arbejde i højden, permanent såvel som midlertidigt. ”

Direktør og medejer i Climatic A/S, Rasmus Plougmann udtaler: ”Vi oplever voksende efterspørgsel på vores løsninger, og overtagelsen af Scanunits faldsikringsaktiviteter sætter os i stand til at hjælpe flere kunder. Vi vil gå forrest og drive sikkerhedsagendaen, og vi vil fremover være decideret landsdækkende med egne montører og serviceteknikere i Jylland, Fyn og på Sjælland lige fra Struer i vest til Stevns i Øst. Vi får nu nogle unikke specialistkompetencer ind i vores team, så vi fremover kan tilbyde nuværende og kommende kunder rope access til særligt krævende montageopgaver, egen inddækning af faldsikringsstolper, udvidelse af omfanget i vores serviceeftersyn af ABV / brandventilation, eget eftersyn af faldblokke, udlejning af midlertidig sikring af arbejde i højden og meget mere. ”

En DBI-godkendelse som installatør af et brandsikringsanlæg sikrer, at Climatic A/S er kompetent til at projektere, installere, servicere og vedligeholde de brandsikringsanlæg, virksomheden er godkendt til.

Climatic A/S’ godkendelse gælder for Termisk Brandventilation også kaldet ABV-T.

Med godkendelsen sikres et ensartet mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæggene, så man reducerer skader og uønskede alarmer.

For at blive godkendt til installation af enten ABA, AVS, ABV, AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal mindst én person i virksomheden til stadighed være certificeret til den godkendte anlægstype.
Virksomheden skal samtidig have et kvalitetsstyringssystem, der kontrolleres af en uvildig 3.-part mindst 1 gang om året. Både den certificerede person og virksomheden skal hver for sig en gang om året indsende oplysninger til DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). På den måde dokumenteres det, at både den certificerede person og virksomheden opretholder aktivitet, viden og kompetence indenfor anlægstypen.

Retningslinje 001 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Climatic A/S er registreret installationsfirma med godkendelsesnummer 027T.034 og vores certifikat kan downloades her.

Som eksperter i faldsikring oplever vi et stigende fokus på faldsikring omkring ovenlys vinduer. Mange fabrikker er udstyret med talrige kupler, opluk, røgudluftning og lignende i tagfladen. Samtidig placeres der i disse år flere og flere tekniske installationer oppe på tagene som fx ventilationsmotorer, udsugningsfiltre og solpaneler, så mulighederne er mange for at snuble og smadre ovenlyset og falde de ofte 4-5 meter ned på halgulvet i fabrikken.

Ovenlys vinduerne ser ud til at give folk en falsk tryghed, da den oplevede risiko ved at stå helt tæt på et ovenlys vindue tydeligvis ikke er lige så høj som ved at stå tæt på yderkanten af taget. Imidlertid opfatter myndighederne et ovenlys vindue som et stort hul i taget, når man ser på det med sikkerhedsmæssige øjne. Det er nemlig kun de færreste ovenlys vinduer, der kan bære en person, som falder ned oven i det fx som følge af, at vedkommende under udførelse af arbejde går nogle skridt baglæns uden at have set ovenlyset bagved sig. Et ovenlys vindue er først stærkt nok, hvis det mindst kan modstå kraften fra en dødvægt på 100 kg., der tabes ned på ovenlyset fra 1 meters højde.

Mange virksomheder prioriterer heldigvis at få etableret faldsikring i disse år, og mulighederne er flere for at skabe en “safe zone” på taget også selvom taget er fyldt med huller i form af ovenlys vinduer.

Climatic A/S har mange års erfaring og er eksperter i faldsikring, og vi står klar til at rådgive dig/jer om den løsning, som er rigtig for jer, ligesom vi tilbyder flere forskellige faldsikringsystemer. Kontakt os her.

 

Vi er glade og stolte over, at HOFOR har valgt os til renovering af eksisterende ABV anlæg (røgudluftning) på Amagerværket. Vores specialiserede teknikere Jeff og Christian er startet på montagen her til morgen, og projektet består af udskiftning af centraler og vinduesmotorer i diverse trappeopgange, en lagerhal, en fjernvarmecentral m.m. Vi monterer 24V vinduesmotorer i 750 mm og 800 mm slaglængder (spindel- såvel som kædemotorer) godkendt til røgudluftning, og vinduer/kupler/lemme er såvel top- som bundhængte.

Foruden montage og idriftsætning, så udarbejder vores projektleder Alex hele el-dokumentationen på projektet.

Kort sagt et spændende projekt, som vi glæder os til at aflevere til HOFOR, så den lovpligtige røgudluftning vedbliver med at være funktionsdygtig, og brandsikkerheden i disse områder på Amagerværket er fremtidssikret mange år endnu.

Grønne tage giver mange fordele og udbredelsen er stærkt stigende i disse år. For at opnå alle fordele ved det grønne tag er det nødvendigt med inspektion og rengøring flere gange årligt. Hver gang vedligeholdelse udføres på det grønne tag, skal mennesket, som udfører dette arbejde højt over jorden, kunne have tiltro til et effektivt faldsikringssystem.

Hos CLIMATIC A/S synes vi, at faldsikring skal give fuldstændig bevægelsesfrihed uden at skæmme bygningens unikke udseende, alt imens at mennesket som færdes på taget på intet tidspunkt er i fare for at styrte ned.

Faldsikring til grønne tage

Grønne tage er tykkere og dybere end traditionelle tage – simpelthen fordi vegetationen på det grønne tag kræver det. Udover selve tagdækket, vil der være isolering, et vækstlag samt en vandtæt membran, som normalt består af tre lag. Faldsikringen skal kunne indordne sig under disse betingelser.

Ankerpunkterne på et horisontalt livline wiresystem som fx Climatic’s LinkedPro skal være nemt tilgængelige, også selvom de er placeret i så dybt et omkringliggende materiale. Dette kan let lade sig gøre ved at øge højden af ankerpunkterne ved hjælp af forlængerstykker. Personen på taget kan nu koble sig på faldsikringssystemet og færdes sikkert overalt på det grønne tag – og dette med fuldkommen bevægelsesfrihed.

Kontakt os og hør, hvordan du også kan få styr på sikkerheden på dit grønne tag.

Se også mere her om spektakulære BLOX som valgte Climatic’s faldsikring p.g.a. det pæne design.

 

fp-xsp vcm_9489